Useful Links | Polish

EU flag-Erasmus+_vect_POS

Useful Links in Polish

  • Czym jest OK; Centrum Edukacji Obywatelskiej [view]
  • O ocenianiu kształtującym; Centrum Edukacji Obywatelskiej [view]
  • Elementy oceniania kształtującego; Centrum Edukacji Obywatelskiej [view]
  • Strategie ocenianiania kształtującego; Centrum Edukacji Obywatelskiej [view]
  • Ocenianie kształtujące szansą na aktywne i skuteczne uczenie się – nauczanie; Julian Ochenduszko, EKO-TUR INSTYTUT KSZTAŁCENIA [view]
  • Ocenianie kształtujące na zajęciach j. angielskiego | grupa otwarta na FB [view]