Idea oceniania kształtującego w świetle pracy z indywidualnym uczniem dorosłym

Anna Szafernakier-Świrko

Adiunkt, Wydział Lingwistyki Stosowanej UW, Katedra Ukrainistyki

Idea oceniania kształtującego, polegającego na klarownym określaniu celów nauczania oraz stałym monitorowaniu postępów ucznia i modyfikowaniu metod kształcenia w oparciu o jego potrzeby i oczekiwania znajduje swoje  miejsce w pracy z indywidualnym uczniem dorosłym. Celem wystąpienia będzie wskazanie i omówienie mocnych stron oceniania kształtującego przez pryzmat pracy z dorosłym uczącym się języka rosyjskiego na kursie indywidualnym.

Advertisement